Table of Contents

Entendre els atacs d’enginyeria social i com prevenir-los

L’enginyeria social és una forma d’atac cibernètic que es basa en manipular les persones perquè divulguin informació confidencial, instal·li programari maliciós o realitzi accions que perjudiquin la seguretat d’una organització. Els atacants poden utilitzar una varietat de tècniques per guanyar-se la confiança de les seves víctimes, com ara correus electrònics de pesca, pretextos, esquers i esquemes de quid pro quo. En aquest article, parlarem de diferents tipus d’atacs d’enginyeria social i estratègies per prevenir-los.

Tipus d’atacs d’enginyeria social

Phishing Attacks

Els atacs de phishing són la forma més comuna d’atacs d’enginyeria social. Implica enviar correus electrònics que semblen provenir de fonts de bona reputació per enganyar la gent perquè proporcioni informació confidencial o fent clic als enllaços que instal·len programari maliciós. Els correus electrònics poden utilitzar tàctiques de por, peticions urgents o apel·lacions emocionals per fer que la gent actuï sense pensar.

Per evitar atacs de pesca, és important educar els empleats sobre els signes dels correus electrònics de pesca, com ara remitents sospitosos, errors ortogràfics i sol·licituds no sol·licitades. El programari anti-phishing també pot ajudar a identificar i bloquejar correus electrònics sospitosos abans que arribin als usuaris.

Pretexting

El pretext és una forma d’enginyeria social que consisteix a crear un fals pretext per obtenir informació sensible. L’atacant pot fer-se passar per una persona de confiança o una figura d’autoritat, com un tècnic informàtic o un representant del banc, per convèncer la víctima de divulgar informació o dur a terme accions que comprometin la seguretat.

Per evitar atacs de pretext, és important verificar la identitat de les persones que demanen informació, especialment si demanen informació confidencial o sensible. Els empleats haurien d’estar entrenats per fer preguntes per confirmar la identitat de la persona que fa la sol·licitud.

Esquer

Els atacs d’engany impliquen oferir alguna cosa atractiu, com ara un regal gratuït o una oferta de feina, per atreure les víctimes a fer clic en un enllaç maliciós o a descarregar programari maliciós. L’esquer es pot lliurar a través de correus electrònics, xarxes socials o unitats USB deixades en llocs públics.

Per evitar atacs amb esquer, és important formar els empleats perquè no facin clic als enllaços ni obrin fitxers adjunts de fonts desconegudes. També s’hauria d’educar sobre els riscos de descarregar fitxers des de llocs públics, com ara les unitats USB deixades en un aparcament.

Compensació

Els atacs quid pro quo impliquen oferir alguna cosa a canvi d’informació sensible o accés a un sistema. L’atacant pot fer-se pasar per un tècnic informàtic i oferir-se per ajudar la víctima amb un problema tècnic a canvi de les seves credencials d’inici de sessió o altra informació sensible.

Per evitar atacs contra quid pro quo, és important formar els empleats perquè no proporcionin credencials d’inici de sessió o informació sensible a ningú, especialment per telèfon. També se’ls ha d’animar a informar de qualsevol sol·licitud sospitosa al seu supervisor o departament informàtic.

Estratègies per prevenir els atacs d’enginyeria social

Employee Training

Una de les estratègies més efectives per prevenir atacs d’enginyeria social és employee training Els empleats haurien de ser educats sobre els diferents tipus d’atacs d’enginyeria social i com reconèixer-los. També se’ls ha d’ensenyar com respondre a sol·licituds sospitoses i com informar-les al seu supervisor o departament informàtic.

La formació s’ha de dur a terme amb regularitat i s’ha d’adaptar a les necessitats específiques de l’organització. És important emfatitzar la importància de la seguretat i assegurar-se que els empleats entenguin les conseqüències de no seguir els protocols de seguretat.

Security Policies

Les polítiques de seguretat són una altra estratègia important per prevenir atacs d’enginyeria social. Les organitzacions han de tenir polítiques clares sobre com gestionar la informació sensible i quines accions estan permeses o prohibides. Les polítiques s’han de revisar i actualitzar periòdicament per garantir que siguin efectives i actualitzades.

Les organitzacions també haurien de tenir polítiques sobre com respondre als incidents de seguretat. Els empleats haurien d’estar entrenats sobre què fer en cas d’incompliment de la seguretat i hi hauria d’haver procediments clars per informar d’incidències i mitigar els danys.

Multi-Factor Authentication

L’autenticació multifactor (MFA) és una característica de seguretat que requereix que els usuaris proporcionin múltiples formes d’autenticació, com ara una contrasenya i una empremta digital o una targeta intel·ligent, per accedir a un sistema. L’MFA pot ajudar a prevenir atacs d’enginyeria social fent que sigui més difícil que els atacants tinguin accés a informació sensible.

Les organitzacions haurien de considerar la implementació de MFA per a tots els sistemes que continguin informació sensible o infraestructura crítica. És important triar solucions d’MFA que siguin fàcils d’utilitzar i gestionar, i que proporcionin un alt nivell de seguretat.

Anti-Virus and Anti-Malware Software

El programari antivirus i antiprogramari maliciós pot ajudar a prevenir atacs d’enginyeria social detectant i bloquejant programari maliciós abans que pugui causar danys. Les organitzacions haurien de tenir instal·lat un programari antivirus i programari maliciós actualitzat a tots els sistemes i dispositius que es connecten a la seva xarxa.

També s’ha d’educar als empleats sobre la importància de mantenir el seu programari antivirus i anti-malware actualitzat i executar exploracions periòdiques per detectar i eliminar qualsevol amenaça.

Seguretat física

La seguretat física és un aspecte que sovint es passa per alt per prevenir atacs d’enginyeria social. Els atacants poden intentar accedir a informació confidencial entrant físicament a les instal·lacions d’una organització o robant dispositius que contenen informació sensible.

Per evitar infraccions de seguretat física, les organitzacions haurien de tenir polítiques clares sobre control d’accés i gestió de visitants. També haurien de disposar de càmeres de seguretat i alarmes per detectar i impedir l’accés no autoritzat.

Conclusió

Els atacs d’enginyeria social són una amenaça greu per a organitzacions de totes les mides. En comprendre els diferents tipus d’atacs d’enginyeria social i implementar estratègies per prevenir-los, les organitzacions poden reduir el risc de ser víctimes d’aquests atacs. La formació dels empleats, les polítiques de seguretat, l’autenticació multifactorial, el programari antivirus i antimalware i la seguretat física són components importants d’una estratègia de seguretat integral. Mitjançant aquests passos, les organitzacions poden protegir la seva informació sensible i garantir la seguretat dels seus sistemes i xarxes.