Table of Contents

El model ChatGPT, desenvolupat per OpenAI, és un model de llenguatge d’avantguarda capaç de generar text semblant a l’ésser humà. Per als desenvolupadors, la ChatGPT CLI (Command Line Interface) ofereix una manera còmoda d’interactuar amb el model ChatGPT mitjançant la línia d’ordres. Amb la CLI de ChatGPT, els desenvolupadors poden generar text, text complet o respondre preguntes sense esforç mitjançant les capacitats avançades del model.

La instal·lació de la CLI de ChatGPT és senzilla i només requereix que Python 3.5 o posterior estigui instal·lat a la màquina del desenvolupador. El gestor de paquets pip es pot utilitzar per instal·lar la CLI de ChatGPT executant l’ordre següent:

Linux:


pip install chatgpt requests readline

Windows PowerShell


pip install chatgpt requests pyreadline3

Un cop instal·lats, els desenvolupadors poden utilitzar la CLI de ChatGPT per generar text o respondre preguntes amb facilitat. Per exemple, per generar text basat en un indicador, els desenvolupadors poden utilitzar l’ordre següent:

chatgpt generate --prompt "What is the purpose of existence?"

O, per respondre una pregunta:

chatgpt answer --question "What is the capital of France?"

La CLI de ChatGPT també es pot utilitzar amb scripts bàsics:

Linux:

prompt="What is the meaning of life?"
answer=$(chatgpt generate --prompt "$prompt")
echo "$answer"

Windows PowerShell:

$prompt = "What is the meaning of life?"
$answer = chatgpt generate --prompt $prompt
Write-Host $answer

Aquest script produirà el text basat en la sol·licitud i mostrarà el text generat a la consola.

A més de la generació de text i la resposta de preguntes, la CLI de ChatGPT ofereix altres opcions, com ara especificar la longitud del text generat, ajustar la temperatura de la sortida i triar el nombre de respostes a generar.

La ChatGPT CLI és una addició valuosa al conjunt d’eines de qualsevol desenvolupador, proporcionant una manera senzilla i directa d’interactuar amb el model avançat de ChatGPT. Ja sigui per generar text per a un chatbot, completar text per a un editor de text o respondre preguntes per a un sistema de preguntes i respostes, la CLI de ChatGPT pot ajudar els desenvolupadors a assolir els seus objectius amb facilitat.