Table of Contents

En el món digital actual, la seguretat és un dels aspectes més crucials per operar qualsevol sistema. Windows és el sistema operatiu més popular del món, la qual cosa significa que també és el més atacat pels ciberdelinqüents. Per protegir el vostre sistema de qualsevol atac maliciós, heu de prendre les precaucions necessàries per protegir el vostre sistema. Una manera d’aconseguir-ho és utilitzant l’script de configuració d’enduriment d’Applocker Ultimate.

Què és l’script de configuració d’enduriment d’Applocker final?

L’script de configuració d’enduriment d’Applocker Ultimate és un script de PowerShell que té com a objectiu maximitzar la seguretat del vostre sistema Windows. L’script bloqueja els recursos del sistema al mínim necessari per a la funcionalitat bàsica del sistema operatiu. Aquest script de configuració d’enduriment implementa les regles de bloc recomanades de Microsoft i la Guia de Cyber Bitlocker de la NSA. En fer-ho, millora el control de l’aplicació i ajuda a mantenir el sistema en compliment de les regles de bloc recomanades.

Com utilitzar l’script de configuració d’enduriment d’Applocker final

Per utilitzar l’script de configuració d’enduriment d’Applocker Ultimate, cal que baixeu els fitxers necessaris des de GitHub Repository A continuació, podeu executar l’script llançant-lo des de la descàrrega extreta. L’ordre següent es pot utilitzar per llançar l’script:

\sos-applockerhardening.ps1

Lectura recomanada

Si voleu obtenir més informació sobre l’script de configuració d’enduriment d’Applocker Ultimate o l’enduriment de Windows, hi ha alguns recursos recomanats que podeu consultar:

- api0cradle/UltimateAppLockerByPassList) - Microsoft Recommended Block Rules - MotiBa/AppLocker - NSA Cyber Bitlocker Guidance

Conclusió

En conclusió, l’script de configuració d’enduriment d’Applocker final és una eina potent que pot millorar significativament la seguretat del vostre sistema Windows. Mitjançant la implementació de les regles de bloqueig recomanades de Microsoft i la Guia de Cyber Bitlocker de la NSA, podeu mantenir el vostre sistema en compliment i millorar el control de les aplicacions. Amb l’ajuda d’aquest script, podeu protegir el vostre sistema i protegir-lo d’atacs maliciosos.