Script de privadesa de FireFox

Organitzacions com PrivacyTools.io and ffprofile han suggerit canvis per fer que FireFox sigui més segur i privat. Aquests canvis inclouen les extensions del navegador suggerides, el bloqueig de la telemetria, la desactivació de galetes de tercers, la desactivació dels rastrejadors, etc.

Aquest script agafarà els fitxers de configuració de FireFox pregenerats i els instal·larà als directoris adequats en un sistema Windows.

Baixeu els fitxers necessaris

Baixeu els fitxers necessaris des del GitHub Repository

Com executar l’script

L’script es pot llançar des de la descàrrega de GitHub extreta així:

.\sos-firefoxprivacy.ps1