Script STIG de FireFox

El Firefox V4R29 no és el més fàcil dels STIG d’aplicar. Aquest script implementarà la majoria de les polítiques de FireFox necessàries. En el futur, les plantilles ADMX de FireFox i els GPO s’aplicaran en aquest script.

Treball en curs

Baixeu els fitxers necessaris

Baixeu els fitxers necessaris des del GitHub Repository

Com executar l’script

L’script es pot llançar des de la descàrrega de GitHub extreta així:

.\sos-firefoxstig.ps1