Table of Contents

Descripció:

Aquest script bloqueja els dominis relacionats amb la telemetria mitjançant el fitxer hosts i les IP relacionades mitjançant el tallafoc de Windows.

Notes:

  • Afegir aquests dominis pot trencar cert programari com iTunes o Skype
  • S’ha informat que les entrades relacionades amb Akamai causen problemes amb Widevine DRM

Llistes utilitzades:

- EasyList / JustDomains - EasyList - Easy Privacy / JustDomains - EasyPrivacy - NoCoin Filter List / JustDomains - NoCoin Filter List - AdGuard DNS filter / JustDomains - AdGuard Simplified Domain Names Filter - YoYo Lists - Peter Lowe’s ad/tracking/malware servers

Exemple:

Executeu la darrera versió de l’script automàticament:

iwr -useb 'https://raw.githubusercontent.com/simeononsecurity/System-Wide-Windows-Ad-Blocker/main/sos-system-wide-windows-ad-block.ps1' | iex