Table of Contents

Què fa aquest guió?

Requisits:

  • Windows 10 Enterprise (Preferit) o Windows 10 Professional
    • Windows 10 Home no permet configuracions GPO o ASR Tot i que la majoria d’aquestes configuracions encara s’aplicaran.
    • Les edicions “N” de Windows 10 no estan provades.

Baixeu els fitxers necessaris:

Baixeu els fitxers necessaris des del GitHub Repository

Com executar l’script:

L’script es pot llançar des de la descàrrega de GitHub extreta així:

.\sos-windowsdefenderhardening.ps1