Table of Contents

STIGS/SRG aplicats: - Windows Defender Antivirus V1R9

Baixeu els fitxers necessaris:

Baixeu els fitxers necessaris des del GitHub Repository

Com executar l’script:

L’script es pot llançar des de la descàrrega de GitHub extreta així:

.\sos-windowsdefenderstig.ps1