Table of Contents

i documentació per endurir el símbol del sistema de comandaments de Windows i PowerShell

Què fa aquest guió?

  • Desactiva el símbol del sistema
  • Desactiva PowerShell v2
  • Desactiva WSMAN i PSRemoting
  • Habilita el mode d’idioma restringit de PowerShell
  • Habilita el registre de PowerShell

Lectura recomanada:

- PowerShell Best Practices - PowerShell Constrained Language Mode - Securing PowerShell in the Enterprise - Windows Defender Hardening

Baixeu els fitxers necessaris:

Baixeu els fitxers necessaris des del GitHub Repository

Com executar l’script:

L’script es pot llançar des de la descàrrega de GitHub extreta així:

.\sos-windowsterminalhardening.ps1