Table of Contents

Crankk vs Helium IoT

En el món de l’Internet de les coses (IoT), la connectivitat és crucial. A mesura que la demanda de dispositius IoT continua creixent, també ho fa la necessitat de xarxes sense fil eficients i fiables. Dos jugadors destacats a l’espai de connectivitat IoT són Crankk i Helium IoT. En aquest article, compararem aquestes dues plataformes i explorarem les seves característiques, avantatges i diferències.

Introducció


Crankk i Helium IoT són xarxes sense fil descentralitzades que tenen com a objectiu proporcionar connectivitat per als dispositius IoT. Aquestes xarxes utilitzen tecnologies sense fil de baix consum i de llarg abast, com ara LoRaWAN, per permetre la comunicació de dispositius IoT a llargues distàncies. Tot i que comparteixen similituds pel que fa als seus protocols sense fil, hi ha diferències notables en els seus enfocaments i ofertes.

Arquitectura de xarxa


Crankk opera a la xarxa Kadena, una plataforma de blockchain escalable i segura. Aprofita un grup de nodes de consens per a la validació de testimonis i utilitza Tercers de confiança (TTP) per garantir la integritat de la xarxa. Aquesta arquitectura millora la seguretat i redueix el risc de col·lusió entre els nodes de consens i els testimonis. L’enfocament descentralitzat de Crankk permet una major transparència i elimina la necessitat d’una autoritat central.

D’altra banda, Helium IoT utilitza una arquitectura peer-to-peer anomenada “The People’s Network”. Es basa en una xarxa global de punts d’accés, que són dispositius físics que proporcionen connectivitat als dispositius IoT. Aquests hotspots extreuen HNT (Helium Network Token) validant la cobertura sense fil i transmetent dades. L’arquitectura peer-to-peer ofereix un enfocament descentralitzat i impulsat per la comunitat a la connectivitat IoT.

Validació i seguretat dels testimonis


A Crankk, la validació de testimonis juga un paper crucial per garantir la precisió i la fiabilitat de les dades. Els testimonis validen la informació mitjançant un TTP, que elimina la possibilitat que els nodes estiguen sobre els pings rebuts. El TTP també pot realitzar comprovacions exhaustives i comparacions dels paràmetres de recepció de ràdio. Aquest enfocament multi-TTP redueix el risc de connivència entre nodes i testimonis de consens.

Helium IoT, d’altra banda, es basa en la xarxa hotspot per a la validació de testimonis. Els hotspots extreuen HNT demostrant la cobertura i transmetent dades. Tot i que aquest enfocament incentiva la participació de la xarxa, el procés de validació dels testimonis pot ser més susceptible a la manipulació, ja que depèn de l’honestedat dels operadors de hotspot.

Tarifes de gas i economia de fitxes


A Crankk, les tarifes de gas es paguen a Kadena (KDA), el testimoni natiu de la xarxa Kadena. La xarxa calcula la tarifa mínima de gas per a les operacions, assegurant que els usuaris paguin la tarifa mínima acceptable. A més, els contractes intel·ligents de Crankk optimitzen l’ús de Kadena com a base de dades clau/valor, reduint la tarifa mínima requerida. Per cobrir les tarifes de gas, Crankk proporciona un saldo complementari de Kadena amb cada compra de passarel·la.

Helium IoT té el seu testimoni natiu anomenat HNT. Els propietaris de punts d’accés extraen HNT proporcionant cobertura de xarxa i retransmissió de dades. L’HNT obtingut es pot utilitzar per a diversos propòsits dins de l’ecosistema d’heli. L’economia testimonial de Helium IoT es basa en la participació i els esforços miners de la comunitat.

Maquinari i opcions de mineria


El maquinari de “mineria” de Crankk consisteix en un Raspberry Pi amb un mòdul de ràdio LoRa. Aquest dispositiu d’eficiència energètica funciona de manera similar a un encaminador Wi-Fi, consumint energia mínima. Crankk té com a objectiu democratitzar l’accés tant al maquinari com al programari, permetent als usuaris construir el seu propi maquinari i autoinstal·lar el programari un cop es demostri la viabilitat de la xarxa. L’oferta inicial inclou un recinte interior amb una antena bàsica i els usuaris tenen l’opció d’actualitzar a una antena més gran si cal. També poden optar per extraure dual amb una selecció de dispositius d’heli aprovats.

Helium IoT ofereix un enfocament diferent del maquinari de mineria. Els hotspots serveixen com a maquinari de mineria a la xarxa Helium. Aquests hotspots són dispositius especialitzats equipats amb ràdios LoRaWAN i elements criptogràfics. Helium ven el seu propi dispositiu hotspot de marca anomenat “Helium Hotspot”, que els usuaris poden comprar i utilitzar. A més, els fabricants de tercers també ofereixen dispositius hotspot compatibles que es poden utilitzar a la xarxa Helium.

Opcions de compra i solucions allotjades


Crankk ofereix dues opcions de compra per als usuaris. La primera opció és comprar dos miners, que s’enviaran a l’usuari en un termini de 2-3 setmanes. Aquesta opció permet als usuaris començar a guanyar fitxes immediatament i garanteix la cobertura de la seva passarel·la Crankk. La segona opció és comprar un sol miner “allotjat”. En aquest cas, l’usuari encara és propietari del miner, però Crankk l’allotjarà fins que l’usuari decideixi assumir la custòdia. L’opció allotjada elimina la necessitat que l’usuari gestioni el maquinari i garanteix un funcionament sense problemes.

Helium IoT ofereix un enfocament similar, que permet als usuaris comprar i operar els seus propis punts d’accés. Els usuaris poden comprar Helium Hotspots directament a Helium o triar entre fabricants de tercers. Un cop configurat el punt d’accés i connectat a la xarxa Helium, els usuaris poden començar a extreure HNT i participar en l’ecosistema.

Cobertura i expansió


La cobertura és un aspecte crucial de qualsevol xarxa sense fil. Crankk pretén ampliar la seva cobertura de xarxa animant els usuaris a configurar les seves pròpies passarel·les. La naturalesa descentralitzada de Crankk permet la proliferació de passarel·les, millorant la cobertura i la resiliència de la xarxa. A mesura que més usuaris s’uneixin i configuren les seves pròpies passarel·les Crankk, la cobertura i la disponibilitat de la xarxa seguiran creixent.

Helium IoT se centra a construir una xarxa global de punts d’accés per oferir cobertura. Aprofitant l’incentiu de la mineria hotspot, Helium pretén crear una xarxa descentralitzada i impulsada per la comunitat que s’estén per diferents ubicacions geogràfiques. Com més punts d’accés s’uneixen a la xarxa, més àmplia serà la cobertura, beneficiant els dispositius IoT que busquen connectivitat.

Conclusió


Tant Crankk com Helium IoT ofereixen enfocaments únics per a la connectivitat IoT descentralitzada. Crankk aprofita la xarxa Kadena i un grup de nodes de consens per garantir la seguretat i la integritat. D’altra banda, Helium IoT es basa en una xarxa peer-to-peer de punts d’accés per a la validació de testimonis i la mineria HNT. Cada plataforma té els seus punts forts i avantatges, i els usuaris haurien de tenir en compte els seus requisits específics a l’hora de triar entre les dues.

A mesura que la demanda de connectivitat IoT continua creixent, Crankk i Helium IoT estan a punt per jugar un paper important en la configuració del futur de les xarxes IoT. Ja sigui a través de l’èmfasi de Crankk en la transparència i la seguretat o de la xarxa de punts d’accés comunitari d’Helium IoT, ambdues plataformes contribueixen a l’expansió de l’ecosistema IoT.


Referències:

  1. Crankk Website
  2. Helium IoT Website
  3. Helium Whitepaper
  4. LoRaWAN
  5. Blockchain Technology