Table of Contents

El poder de les xarxes LoRa: explicant la integració d’heli**

Amb la demanda creixent de dispositius connectats, la xarxa LoRa s’ha convertit en una solució popular per a la comunicació de llarg abast entre dispositius IoT. La xarxa funciona amb poca potència, però pot transmetre dades durant diversos quilòmetres, la qual cosa la converteix en una solució ideal per a indústries com les ciutats intel·ligents, l’agricultura, la logística i molt més.

Què és la xarxa LoRa?

La xarxa LoRa és una xarxa d’àrea àmplia de baixa potència (LPWAN) dissenyada específicament per a aplicacions IoT. Consta de tres components principals: nodes, passarel·les i el núvol. Els nodes són dispositius que transmeten dades al núvol, mentre que les gateways s’encarreguen de rebre dades dels nodes i reenviar-les al núvol.

La tecnologia LoRa utilitza una tècnica de modulació d’espectre expandit que li permet transmetre dades a llargues distàncies mentre consumeix poca potència. La tecnologia funciona en un espectre sense llicència, el que significa que els usuaris no han de pagar per una llicència per utilitzar-la.


Què són els reenviadors de paquets Semtech?

Els Semtech Packet Forwarders són aplicacions de programari que s’executen a passarel·les per rebre dades dels nodes LoRa i reenviar-les al núvol. Aquestes aplicacions estan dissenyades per gestionar el protocol LoRaWAN, que és el protocol estàndard utilitzat per les xarxes LoRa.

Els reenviadors de paquets Semtech converteixen les dades rebudes dels nodes LoRa en un format que es pot enviar al núvol. També gestionen la comunicació entre la passarel·la i el servidor del núvol. Hi ha dos tipus de reenviadors de paquets Semtech: bàsic i complet. Els reenviadors de paquets bàsics només proporcionen funcionalitats bàsiques, com ara rebre i reenviar paquets, mentre que els reenviadors de paquets complets ofereixen funcions addicionals, com ara seguretat, adaptació de la velocitat de dades i geolocalització.


Com funciona Helium amb xarxes LoRa i reenviadors de paquets Semtech

Heli és una xarxa descentralitzada per a dispositius IoT que utilitza el protocol LoRaWAN. Proporciona infraestructura de xarxa per a dispositius IoT i ofereix una plataforma perquè els desenvolupadors creïn aplicacions a sobre d’aquesta infraestructura.

La xarxa Helium està formada per dos tipus de dispositius: hotspots i sensors. Els hotspots són passarel·les que reben dades dels nodes LoRa i les reenvien al núvol, mentre que els sensors són dispositius que transmeten dades al núvol mitjançant hotspots.

Helium utilitza Semtech Packet Forwarders per rebre dades dels nodes LoRa i reenviar-les al núvol. L’empresa ha desenvolupat el seu propi reenviador de paquets personalitzat, que està optimitzat per a la xarxa Helium. El reenviador de paquets Helium es basa en el reenviador de paquets Semtech i ofereix funcions addicionals, com ara la seguretat de la xarxa i la geolocalització.

Una característica única de la xarxa Helium és el seu mecanisme d’incentius per als propietaris de punts d’accés. Els propietaris de punts d’accés reben una recompensa amb fitxes Helium per proporcionar infraestructura de xarxa a la xarxa. Això incentiva el creixement de la xarxa i garanteix que hi hagi una infraestructura de xarxa suficient per als dispositius IoT.


Els avantatges d’integrar Heli amb xarxes LoRa

La integració de Helium amb xarxes LoRa aporta diversos avantatges a la taula. En primer lloc, proporciona una plataforma perquè els dispositius IoT es connectin a la xarxa LoRa, que permet als desenvolupadors crear aplicacions innovadores que aprofitin el poder de la tecnologia LoRa.

En segon lloc, la xarxa Helium ofereix un reenviador de paquets personalitzat optimitzat per a la xarxa Helium. El reenviador de paquets proporciona funcions addicionals, com ara la seguretat de la xarxa i la geolocalització, que milloren la funcionalitat de la xarxa.

En tercer lloc, el mecanisme d’incentius proporcionat per Helium fomenta el creixement dels dispositius. La xarxa funciona amb poca potència, però pot transmetre dades durant diversos quilòmetres, la qual cosa la converteix en una solució ideal per a indústries com les ciutats intel·ligents, l’agricultura, la logística i molt més.

Tanmateix, desplegar una xarxa LoRa pot ser un repte a causa de la necessitat d’una infraestructura de xarxa com passarel·les i reenviadors de paquets.

Conclusió

En conclusió, la xarxa LoRa s’ha convertit en una solució popular per a la comunicació de llarg abast entre dispositius IoT, i la seva integració amb Helium proporciona una plataforma perquè els desenvolupadors creïn aplicacions innovadores que aprofitin el poder de la tecnologia LoRa. Els reenviadors de paquets Semtech tenen un paper crucial a la xarxa en rebre dades dels nodes LoRa i reenviar-los al núvol, mentre que la xarxa Helium ofereix un reenviador de paquets personalitzat que ofereix funcions addicionals com ara seguretat de xarxa i geolocalització. El mecanisme d’incentius proporcionat per Helium també fomenta el creixement de la infraestructura de xarxa, assegurant que hi hagi una cobertura de xarxa suficient per als dispositius IoT. Tot i que la implementació d’una xarxa LoRa pot ser un repte a causa de la necessitat d’una infraestructura de xarxa, els avantatges d’utilitzar la tecnologia LoRa i la integració d’heli fan que sigui una inversió que val la pena per a indústries com les ciutats intel·ligents, l’agricultura, la logística i molt més.