Table of Contents

Gestió d’una flota de miners de baixa potència Estàs interessat a construir una flota de miners de baixa potència per generar ingressos passius? Si és així, potser us preguntareu com gestionar de manera eficaç diversos nodes remots. En aquest article, explorarem algunes de les millors pràctiques per gestionar una flota de miners de poca potència i parlarem dels serveis que us poden ajudar a mantenir l’accés als nodes sense necessitat de reenviament de ports directe.

Introducció

Al nostre article anterior, “Crear una caixa d’ingressos passius rendibles amb maquinari de baixa potència: una guia”, vam explorar com construir un miner de poca potència i configurar-lo per generar ingressos passius. Tanmateix, si voleu ampliar i gestionar diversos miners, necessitareu una manera de gestionar-los de manera eficaç.

Un dels reptes de la gestió dels nodes remots és mantenir l’accés a ells. Si utilitzeu una configuració de reenviament de ports tradicional, haureu de tenir el maquinari adequat, configurar l’encaminador i assegurar-vos que podreu mantenir l’accés als nodes al llarg del temps. Aquest pot ser un procés que requereix molt de temps i un repte, sobretot si gestioneu diversos nodes.


Remote.it i ngrok

Afortunadament, hi ha serveis que us poden ajudar a gestionar els nodes remots de manera més eficaç. Un d’aquests serveis és remote.it, que us permet establir connexions remotes segures als vostres nodes sense reenviament de ports. Amb remote.it podeu connectar-vos als vostres nodes a través d’Internet, encara que estiguin darrere d’un tallafoc o NAT. Això us pot ajudar a gestionar els vostres nodes de manera més eficaç i reduir el temps i l’esforç necessaris per mantenir l’accés a ells.

Un altre servei que us pot ajudar a gestionar nodes remots és ngrok. Ngrok és un servei de túnel segur que us permet exposar un servidor web local a Internet. Amb ngrok, podeu crear una connexió segura amb els vostres nodes i gestionar-los de forma remota sense necessitat de reenviament de ports. Això pot ser especialment útil si esteu gestionant nodes que es troben darrere d’un tallafoc o NAT.


OpenVPN i WireGuard

A més de serveis com remote.it i ngrok, també podeu utilitzar VPN com OpenVPN i WireGuard per gestionar els vostres nodes de manera remota. Tant OpenVPN com WireGuard tenen opcions per a VPN inverses, que us permeten connectar-vos a una xarxa remota des d’un node d’aquesta xarxa. Aquesta pot ser una manera útil de gestionar nodes remots, sobretot si teniu una connexió VPN dedicada com a canal posterior per accedir-hi de manera remota.


Autenticació del certificat i Fail2ban

Quan gestioneu nodes remots, especialment si estan exposats a Internet, és important assegurar-vos que estiguin segurs i protegits contra l’accés no autoritzat. Una manera de fer-ho és utilitzar l’autenticació de certificat per autenticar les connexions als nodes. L’autenticació de certificat és una alternativa més segura a l’autenticació de contrasenya tradicional, ja que requereix un certificat digital per verificar la identitat del dispositiu connectat.

A més de l’autenticació del certificat, també és important tenir-ho fail2ban instal·lat als vostres nodes. Fail2ban és una eina que pot detectar i prevenir atacs de força bruta als vostres nodes bloquejant les adreces IP que intenten connectar-se sense èxit. Si teniu instal·lat fail2ban, podeu reduir el risc d’accés no autoritzat als vostres nodes i assegurar-vos que romanguin segurs.


Bufa

Una altra eina que us pot ajudar a gestionar els vostres nodes de manera eficaç és Snort Snort és un sistema de detecció d’intrusions de xarxa de codi obert que us pot ajudar a detectar i prevenir amenaces que entren i surten dels vostres nodes. Si tens Snort instal·lat als teus nodes, pots ser avisat de qualsevol activitat sospitosa i prendre mesures per mitigar les possibles amenaces. Això us pot ajudar a mantenir segurs els vostres nodes i evitar qualsevol dany al vostre sistema.


Conclusió

En conclusió, gestionar una flota de miners de poca potència pot ser un repte, sobretot quan es tracta de mantenir l’accés als nodes remots. Tanmateix, utilitzant serveis com remote.it i ngrok, així com VPN com OpenVPN i WireGuard, podeu gestionar els vostres nodes de manera més eficaç i reduir el temps i l’esforç necessaris per mantenir-hi accés. A més, és important assegurar-vos que els vostres nodes estiguin segurs i protegits contra l’accés no autoritzat mitjançant l’autenticació de certificats, fail2ban i Snort. Seguint aquestes bones pràctiques, podeu crear una flota de miners de poca potència que generen ingressos passius sense el mal de cap de gestionar diversos nodes remots.