Apreneu a configurar i gestionar de manera eficaç les fonts de temps als dominis de Windows i a les màquines autònomes per garantir una sincronització horària precisa i evitar possibles problemes.