Table of Contents

Obteniu una descripció detallada del repte HackTheBox Crypto Decode. Tenint en compte dues cadenes d’informació, aquest article us guiarà pel procés de descodificació d’un xifrat de Fernet i un xifrat de Malboge per revelar la bandera. Utilitzeu les eines proporcionades per asecuritysite.com i base64decode.org per aconseguir la solució.


Fitxers proporcionats:

En aquest repte se’t proporcionen dues cadenes d’informació.

993gmULBNujjrZCDev3W8kAVaLkXiyHhCL3500188bA=

i

gAAAAABboRUb0FsuiYBk1tsXRDr6KAzU1xrNSUv7grB-G-dAEeyqj99kUebz466I2VcH5xDa5HEc5KkbgTklQ7tm9JCRPlJtRng1Ns3VEvbrk7B835OINfPnRbc-UIOnnCmW3CgMdMtf5wGLN299AZEzxIvuy71WC5d9xJDchyiORycuzCth95-4nTKphlNQQ2ko3DX72RxWeEjwt3mavnFXqcOCkGxUhJYmFltz_6ND56VGTrXZi_CK5xLODOX4sj1GNwN_CrU3sJ0obTdA2wF5OaDZLbA1GBPfK0PDlC9WxoUf85K0tFXKfqbt3c5YqtqfytNG5gTkbDFM2NjE7BveBf1DP9ca8g==

Passejada:

A primera vista sembla que es tracta d’una mena de clau i d’algun text xifrat. Després de cercar, trobareu que és un xifrat de Fernet. Asecuritysite.com té una gran eina per desxifrar-lo.

El text sense format de la informació anterior us proporciona una cadena codificada en base64

RCdgTl45OFs8O3tGMlZVNTRRPythcUw6bVxJNmlYJmYkMEBSeFBfdSldeHFwdW5tM3Fwb2htZmUrTGJnZl9eXSNhYFleV1Z6VFNyUVZVTnJMUVBPTkdrS0QsSEFlKERDPDtfPz5+fTVZOTg3dzUuUjJyMC8oJyZKKikoJyYlfHtBeX53djx6eXhxWTZ0c1VUcG9oLnk=

Per descodificar-ho, utilitzarem l’eina proporcionada des de base64decode.org

La descodificació de nou us proporciona el següent:

D'`N^98[<;{F2VU54Q?+aqL:m\I6iX&f$0@RxP_u)]xqpunm3qpohmfe+Lbgf_^]#a`

This was a new one for me. But you’ll find after some careful research that it is a Malboge cipher. Decoding it with this tool will give you the flag.


Flag Ex:

HTB{x_xxx_xxxx}