Table of Contents

el repte HTB Weak RSA Crypto amb facilitat. Basat en el xifratge RSA, aquest repte fàcil requereix l’ús d’una eina d’atac RSA automatitzada com el RsaCtfTool. Aconsegueix la bandera amb una ordre senzilla i amplia les teves habilitats criptogràfiques amb els reptes HackTheBox.


Fitxers proporcionats:

Se li proporcionen els fitxers següents:

  • bandera.enc
  • clau.pub

Recorregut:

A primera vista, penseu que podeu desxifrar la bandera amb la clau pública. Per això, podríem utilitzar el paquet OpenSSL per desxifrar la bandera. Aquesta vegada és una mica diferent i trobareu que el paquet OpenSSL no funcionarà per a aquest repte.

Utilitzarem una eina d’atac RSA automatitzada. Un script Python comú és el RsaCtfTool

python3 RsaCtfTool.py --publickey ./key.pub --uncipherfile ./flag.enc 

En poques paraules, aquesta eina troba la bandera fàcilment per a tu de manera automatitzada.


Exemple de bandera:

HTB{XXXXXX_XXXXXXX_XXXXXX}